webadmin

November 24, 2015

Luật Thương mại

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
November 24, 2015

Bộ luật dân sự

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự.
November 24, 2015

Luật đầu tư – Thông tư 05/2009-TT-BTC

Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutheo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
November 24, 2015

Luật đầu tư – Thông tư 04/2009-TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH     ————- Số: 04/2009/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ ————————– […]
November 23, 2015

Giá tiêu đen trong nước và kết quả XK 2014

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ tòa soạn Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn,

November 23, 2015

Giá tiêu XK thế giới 2012-2015

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ tòa soạn Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn,

February 23, 2015

Xuất khẩu Hồ tiêu của Brazil

Trong tháng 1 năm 2014, Brazil đã xuất khẩu được 3.106 tấn hồ tiêu, trị giá 23.23 triệu USD so với 2.294 tấn và 14.33 triệu USD đã xuất khẩu được trong cùng kỳ năm 2013. Hai tháng đầu năm 2014, tổng xuất khẩu hồ tiêu từ Brazil khoảng 6.598 tấn trị giá 49.36 triệu […]
January 23, 2015

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu năm 2014

Năm 2014, Việt Nam xuất khẩu được 156.396 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 140.067 tấn tiêu đen và 16.329 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 210 triệu USD, tiêu đen đạt 1.036,3 triệu USD, tiêu trắng đạt 173,7 triệu USD.
January 23, 2014

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 12 năm 2013

Trong tháng 12/2013, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được 4.785 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 4.076 tấn tiêu đen và 709 tấn tiêu trắng. Giá trị xuất khẩu đạt 33,43 triệu USD, tiêu đen đạt 26,44 triệu USD, tiêu trắng đạt 6,99 triệu USD.
November 24, 2013

Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Ấn Độ

Nhân dịp ngài H.E. Anand Sharma – Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ và đoàn đại biểu các ngành công nghiệp Ấn Độ tháp tùng đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh,