Sở NN và PTNT Bình Phước

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước Department of Agriculture and Rural Development in Binh Phuoc Add: Vo Van Tan St., Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province Tel: +84 271 387.0267 – Fax: +84 271 387.0267 Email: sonongnghiepbp@gmail.com – Website: www.sonongnghiepbp.gov.vn Director: Mr. Tran Van Loc

Sở Nông nghiệp và PTNT BRVT

Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu  Department of Agriculture and Rural Development in Ba Ria – Vung Tau Add: 9 Huynh Ngoc Hay St., Ba Ria Vung Tau Province Tel: +84 254 382.9891 – Fax: +84 254 373.1193 Email: sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn – Website: www.sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn Director: Mr. Tran Van Cuong

Sở NN và PTNT Đăk Nông

Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Nông Department of Agriculture and Rural Development in Dak Nong Add: Tran Hung Da St., Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province Tel: +84 261 354.4931 – Fax: +84 261 354.4804 Email: snnptnt@daknong.gov.vn / thu123@yahoo.com – Website: www.snnptnt.daknong.gov.vn Director: Mr. Pham Tuan Anh