Quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được Thông báo của Cơ quan Kiểm dịch thực vật (KDTV) Indonesia về quy định mới đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia có hiệu lực từ ngày 10/5/2022 (thông báo kèm theo). Để xuất khẩu nông sản sang Indonesia thuận lợi, không bị gián đoạn, Cục yêu cầu […]

Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy Lệnh 248

Nhằm đáp ứng quy định của Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc kể từ ngày 01/2/2022.

Cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của TQ

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Công văn số 221/SPS-BNNVN ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm […]

Dự thảo quy định về SPS từ ngày 01-15/3/2021

Từ ngày 01-15/3/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 44 thông báo của các nước thành viên WTO, bao gồm dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt […]

Diện tích Hồ tiêu Việt Nam và các nước

gia-tieu

Diện tích Hồ tiêu các nước sản xuất chính trên thế giới Đơn vị: ha Năm Brazil India Indonesia Malaysia Sri Lanka Việt Nam Trung Quốc Madagascar Thái Lan Cambodia Khác Tổng 2001 39.000 218.670 159.884  13.400 30.794 36.106 15.700 4.000 2.892 2.500  522.946 2002 41.000 222.460 160.606 13.100 31.387 42.000 16.o00 4.000 2.890 3.000 […]

Quy trình chế biến và bảo quản hồ tiêu

Việt Nam hiện có khoảng 200 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh hồ tiêu, trong đó có 15 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% lượng xuất khẩu cả nước. Đặc biệt, có 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chiếm gần 30% thị phần xuất khẩu. Sản phẩm hồ tiêu chủ yếu được xuất khẩu, […]

Các thị trường nhập khẩu Hồ tiêu Việt Nam

Các thị trường nhập khẩu Hồ tiêu qua các năm 2015-2018 đơn vị: tấn  Stt Thị trường 2015 2016 2017 2018   – Châu Mĩ 29.496 43.719 43.012 48.315 1  America 26.787 39.902 39.115 44.140 2  Canada 1.435 1.780 2.445 2.925 3  Guatemala 84 210 156 179 4  Jamaica 89 205 195 164 5  Mexico 330 […]