Đăng ký hội viên VPA

THÔNG TIN GIA NHẬP HIỆP HỘI HỒ TIÊU VIỆT NAM  1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:   a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến ngành nghề Hồ tiêu, nông […]

Sở NN và PTNT Bình Phước

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước Department of Agriculture and Rural Development in Binh Phuoc Add: Vo Van Tan St., Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province Tel: +84 271 387.0267 – Fax: +84 271 387.0267 Email: sonongnghiepbp@gmail.com – Website: www.sonongnghiepbp.gov.vn Director: Mr. Tran Van Loc

Sở Nông nghiệp và PTNT BRVT

Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu  Department of Agriculture and Rural Development in Ba Ria – Vung Tau Add: 9 Huynh Ngoc Hay St., Ba Ria Vung Tau Province Tel: +84 254 382.9891 – Fax: +84 254 373.1193 Email: sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn – Website: www.sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn Director: Mr. Tran Van Cuong