Quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được Thông báo của Cơ quan Kiểm dịch thực vật (KDTV) Indonesia về quy định mới đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia có hiệu lực từ ngày 10/5/2022 (thông báo kèm theo). Để xuất khẩu nông sản sang Indonesia thuận lợi, không bị gián đoạn, Cục yêu cầu […]

Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy Lệnh 248

Nhằm đáp ứng quy định của Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc kể từ ngày 01/2/2022.