Diện tích trồng Hồ tiêu Việt Nam và các nước trên thế giới

Diện tích Hồ tiêu các nước sản xuất chính trên thế giới Đơn vị: ha Năm Brazil India Indonesia Malaysia Sri Lanka Việt Nam Trung Quốc Madagascar Thái Lan Cambodia Khác Tổng 2001 39.000 218.670 159.884  13.400 30.794 36.106 15.700 4.000 2.892 2.500  522.946 2002 41.000 222.460 160.606 13.100 31.387 42.000 16.o00 4.000 2.890 3.000 […]

Diện tích trồng Hồ tiêu Việt Nam qua các năm 2018 – 2019 – 2020

Diện tích trồng Hồ tiêu Việt Nam qua các 2018 – 2019 – 2020 đơn vị: ha Stt Tỉnh 2018 2019 2020 1 Đăk Lăk 38.616 36.396 33.064 2 Đăk Nông 34.113 32.286 34.321 3 Đồng Nai 19.022 18.191 12.829 4 Bình Phước 17.178 16.216 15.890 5 Bà Rịa Vũng Tàu 13.161 13.161 10.695 6 […]

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

gia ho tieu thap nhat 20 nam, nong dan than tho ngoi cho chin rung hinh anh 2

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số  03 /2018/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 02  năm  2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Tải bản mềm tại ĐÂY TT TÊN HOẠT CHẤT – NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME) TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE […]