Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024

Hoi 3 1

5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 5.475 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu giảm 14,7%, kim ngạch giảm 29,9%. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất chiếm 19,4% thị phần đạt 1.064 tấn […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 5 năm 2024

Hoi 3 1

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu được 1.560 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 7,2 triệu USD, so với tháng 4 lượng xuất khẩu tăng 5,4%. Ấn Độ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam chiếm 61,0% đạt 951 tấn và giảm […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu được 3.915 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 20,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 21,1%, kim ngạch giảm 34,6%. Ấn Độ và Hoa Kỳ là 2 thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 4 năm 2024

Hoi 3 1

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu được 1.480 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 7,0 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 48,3%. Prosi Thăng Long và Tuấn Minh là 2 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong tháng đạt 287 tấn và 152 […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Hoi 3 1

Lũy tiến từ 01/01 đến 31/3/2024, Việt Nam xuất khẩu được 2.435 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 27,7%, kim ngạch giảm 38,4%. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong VPSA bao gồm: Prosi Thăng Long: 536 tấn, […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 3 năm 2024

Hoi 3 1

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 03/2024, Việt Nam xuất khẩu được 998 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 5,4 triệu USD, so với tháng 2 lượng xuất khẩu tăng 78,9%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam chiếm 64,6% đạt 645 tấn, tăng 178,0% so với […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 2/2024, Việt Nam xuất khẩu được 1.437 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7,9 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 2,3%. Thị trường chính của xuất  khẩu Hoa Hồi Việt Nam là Ấn Độ chiếm 50,9% đạt 731 tấn, tuy nhiên so […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 2 năm 2024

Hoi 3 1

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 02/2024, Việt Nam xuất khẩu được 558 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 3,4 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 36,5%. Prosi Thăng Long, Nedspice và Gia vị Sơn Hà là các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu trong khi đó Ấn […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 1 năm 2024

Hoi 3 1

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 01/2024, Việt Nam xuất khẩu được 879 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 4,5 triệu USD, so với tháng 12/2023 lượng xuất khẩu giảm 18,8%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam đạt 499 tấn, chiếm 56,8% lượng xuất khẩu trong […]

Xuất khẩu Hoa Hồi năm 2023

Hoi 3 1

Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 16.136 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 83,0 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 26,0%. Giá xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 6.376 USD/tấn giảm 8,0% so với năm 2022. Ấn Độ và Trung Quốc là 2 […]