Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Từ 01/01 đến 31/8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 8.296 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 15,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 136,2%. NS Thái Bình, Khánh Hưng HG, Phúc Thịnh Hà Giang và Đông Chấn là các doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu lần […]

Xuất khẩu Ớt trong tháng 8 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Theo thống kê sơ bộ của VPA, tháng 8 Việt Nam xuất khẩu được 545 tấn Ớt, kim ngạch đạt 0,9 triệu USD, so với tháng 7 lượng xuất khẩu giảm 31,3%. NS Thái Bình tiếp tục là doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu đạt 425 tấn, so với tháng trước lượng xuất khẩu […]

Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Tính đến hết tháng 7/2023, Việt Nam xuất khẩu được 7.751 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 107,1%. Các doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu bao gồm: NS Thái Bình: 5.123 tấn, chiếm 66,1%; Khánh Hưng HG: 372 tấn […]

Xuất khẩu Ớt trong tháng 7 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 7 Việt Nam xuất khẩu được 793 tấn Ớt, kim ngạch đạt 1,2 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 24,0%. Xuất khẩu Ớt sang Trung Quốc chiếm 85,4% và doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất là NS Thái Bình chiếm 83,2% đạt 660 […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 9.996 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 57,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 24,0%. Ấn Độ, Trung Quốc và Hoa Kỳ là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hoa Hồi Việt Nam lần […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 8 năm 2023

Hoi 3 1

Thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.731 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 7,0 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 110,6%. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu trong tháng 8 bao gồm: Hương Thu: 711 tấn, Prosi Thăng Long: 238 tấn, Rừng […]