Xuất khẩu Ớt trong từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Ot Tuoi 1646495608483

Tính đến hết tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu được 3.141 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 8,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu tăng 17,6%, kim ngạch tăng 52,8%. Trung Quốc và Lào là 2 thị trường xuất khẩu chính đạt 2.753 tấn và 259 tấn, chiếm […]

Xuất khẩu Ớt trong tháng 3 năm 2024

Ot Tuoi 1646495608483

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 3/2024 Việt Nam xuất khẩu được 1.523 tấn Ớt, kim ngạch đạt 4,2 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 72,3%. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam đạt 1.339 tấn, chiếm 87,9%, tiếp theo là Lào đạt […]

Xuất khẩu Gừng, Nghệ và gia vị khác quý 1 năm 2024

7688959

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong quý 1 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 8.499 tấn Gừng, Nghệ và gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 33,5%, kim ngạch giảm 1,4%. Các thị trường xuất khẩu chính của […]

Xuất khẩu Bạch đậu khấu – Nhục đậu khấu quý 1 năm 2024

Bdk

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, trong quý 1 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 546 tấn, kim ngạch đạt 4,9 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 41,5%, kim ngạch giảm 24,6%. Hà Lan và Hoa Kỳ là 2 thị trường xuất khẩu chính của Bạch đậu […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Hoi 3 1

Lũy tiến từ 01/01 đến 31/3/2024, Việt Nam xuất khẩu được 2.435 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 27,7%, kim ngạch giảm 38,4%. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong VPSA bao gồm: Prosi Thăng Long: 536 tấn, […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 3 năm 2024

Hoi 3 1

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong tháng 03/2024, Việt Nam xuất khẩu được 998 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 5,4 triệu USD, so với tháng 2 lượng xuất khẩu tăng 78,9%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam chiếm 64,6% đạt 645 tấn, tăng 178,0% so với […]