Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Từ 01/01 đến 31/8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 8.296 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 15,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 136,2%. NS Thái Bình, Khánh Hưng HG, Phúc Thịnh Hà Giang và Đông Chấn là các doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu lần […]

Xuất khẩu Ớt trong tháng 8 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Theo thống kê sơ bộ của VPA, tháng 8 Việt Nam xuất khẩu được 545 tấn Ớt, kim ngạch đạt 0,9 triệu USD, so với tháng 7 lượng xuất khẩu giảm 31,3%. NS Thái Bình tiếp tục là doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu đạt 425 tấn, so với tháng trước lượng xuất khẩu […]

Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Tính đến hết tháng 7/2023, Việt Nam xuất khẩu được 7.751 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 107,1%. Các doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu bao gồm: NS Thái Bình: 5.123 tấn, chiếm 66,1%; Khánh Hưng HG: 372 tấn […]

Xuất khẩu Ớt trong tháng 7 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 7 Việt Nam xuất khẩu được 793 tấn Ớt, kim ngạch đạt 1,2 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 24,0%. Xuất khẩu Ớt sang Trung Quốc chiếm 85,4% và doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất là NS Thái Bình chiếm 83,2% đạt 660 […]

Xuất khẩu Bạch đậu khấu – Nhục đậu khấu 6 tháng năm 2023

Bach Dau Khau

Tính đến hết tháng 6/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.623 tấn BĐK – NĐK, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 12,9 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 14,7%, tuy nhiên kim ngạch giảm 13,6%. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu bao gồm: Hà Lan: 492 tấn, Trung […]

Xuất khẩu Gừng – Nghệ – Gia vị khác 6 tháng năm 2023

7688959

Tính đến hết tháng 6/2023, Việt Nam xuất khẩu được 26.029 tấn các loại gia vị như Gừng, Nghệ và một số loại gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2022 xuất khẩu tăng 544%. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu: Rich Moon: 1.347 tấn, […]

Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Lũy tiến từ 1/1 đến 30/6, Việt Nam xuất khẩu được 6.958 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,6 triệu USD. So với cùng kỳ 6 tháng năm 2022, lượng xuất khẩu tăng 108,4%, kim ngạch tăng 65,9%. Thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam là Trung Quốc và Lào là […]

Xuất khẩu Ớt trong tháng 6 năm 2023

Hot Pepper Ot

Theo thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 6 Việt Nam xuất khẩu được 1.044 tấn Ớt, kim ngạch đạt 1,8 triệu USD, so với tháng 5 lượng xuất khẩu giảm 36,0%, kim ngạch giảm 41,3%. Doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất là NS Thái Bình chiếm 79,7% thị phần xuất khẩu đạt 832 […]

Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Tính đến hết tháng 5/2023, Việt Nam xuất khẩu được 5.914 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 11,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 101,9% kim ngạch tăng 57,3%. Trị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam là Trung Quốc đạt 5.362 tấn, chiếm 90,7%, tiếp […]

Xuất khẩu Ớt trong tháng 5 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 5 Việt Nam xuất khẩu được 1.630 tấn Ớt, kim ngạch đạt 3,1 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 1,1% tuy nhiên kim ngạch lại giảm 8,8%. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam đạt 1.478 tấn, chiếm […]