GIỚI THIỆU

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (Vietnam Pepper Association – VPA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh, các tổ chức khác có hoạt động liên quan đến ngành Hồ tiêu và nông sản tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 2700/QĐ-BNV ngày 27/10/2017. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Hiệp hội đặt tại 135A Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM.

  • Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực sản xuất, thương mại Hồ tiêu.
  • Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Thông tin gia nhập Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Đơn gia nhập Hiệp hội theo mẫu của Hiệp hội

Điều lệ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Danh sách hội vệ VPA