Xuất nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp 7 tháng đầu năm 2020

Pháp, tên gọi chính thức là Cộng hòa Pháp với vùng lãnh thổ bao gồm khu đô thị Pháp nằm ở Tây Âu và một vài khu vực hải ngoại. Hồ tiêu là một trong những hàng hóa được giao thương sớm nhất giữa Phương Đông và Châu Âu trong đó có Pháp. Pháp nhập khẩu Hồ tiêu từ nhiều quốc gia sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và tái xuất.

Năm 2018, Pháp đã nhập khẩu 11.372 tấn Hồ tiêu trong đó tiêu hạt chiếm 76%. Năm tiếp theo, nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp giảm 1% với tổng số lượng là 11.263 tấn. Trong 7 tháng 2020, Pháp đã nhập khẩu 7.250 tấn Hồ tiêu, trong đó có 3.691 tấn được dùng cho mục đích tái xuất. Tỷ lệ nhập khẩu và xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp trong giai đoạn 2018 đến tháng 7/2020 lần lượt là 2:1. 5 quốc gia là nhà cung cấp tiêu hạt và tiêu xay lớn nhất của Pháp trong 7 tháng 2020 là Việt Nam với 2.354 tấn (chiếm 32% tổng lượng nhập khẩu Hồ tiêu của Pháp), Brazil với 2.135 tấn (29%), Indonesia với 871 tấn (12%), Đức với 825 tấn (11%) và Hà Lan với 227 tấn (3%).

Năm 2018, Pháp đã xuất khẩu 5.906 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 64% tương đương 3.781 tấn và tiêu xay chiếm 36% tương đương 2.124 tấn. Trung bình Pháp đã xuất khẩu 492 tấn/tháng trong năm 2018 với số lượng xuất khẩu cao nhất được ghi nhận vào tháng 10 với 625 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp trong năm 2018 lên đến 38,6 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp là 5.997 USD/tấn đối với tiêu hạt và 7.503 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp có xu hướng tăng với tổng số lượng xuất khẩu là 6.553 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 58% tương đương 3.775 tấn và tiêu xay chiếm 42% tương đương 2.778 tấn, tăng 11% so với năm 2018. Lượng xuất khẩu Hồ tiêu trung bình của Pháp năm 2019 là 546 tấn/tháng với mức cao nhất được được ghi nhận vào 1 với 725 tấn. Mặt dù số lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp giảm 16% với tổng giá trị là 32,6 triệu USD. Ghi nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp là 4.840 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.161 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt là 19% và 31% so với năm 2018.

Tính đến tháng 7/2020, Pháp đã xuất khẩu 3.691 tấn Hồ tiêu trong đó tiệu hạt chiếm 58% tương đương 2.148 tấn và tiêu xay chiếm 42% tương đương 1.543 tấn. Do đó, ghi nhận mức giảm 7% so với năm trước cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng 2020 đạt 18,5 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp được ghi nhận trong giai đoạn này là 5.111 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.911 USD/tấn đối với tiêu xay.

Hồ tiêu từ Pháp được giao dịch rộng rãi trên thế giới, nhiều nhất ở các quốc gia châu Âu. 5 quốc gia là thị trường nhập khẩu Hồ tiêu lớn nhất từ Pháp trong 7 tháng 2020 là Hoa Kỳ với 1.077 tấn (giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019), Ba Lan với 909 tấn (giảm 19%), Ý với 744 tấn (tăng 19%), Anh với 487 tấn (giảm 21%) và Bồ Đào Nha với 144 tấn (tăng 22%). Xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp sang Ba Lan giảm là do Ba Lan nhập khẩu Hồ tiêu trực tiếp từ các nước sản xuất như Việt Nam (tăng 72% tương đương 456 tấn so với thời điểm tháng 5 năm 2019). Tương tự với Ba Lan, xuất khẩu Hồ tiêu của Pháp sang Anh giảm là do nước Anh nhập khẩu Hồ tiêu trực tiếp từ Việt Nam (tăng 24% tương đương 580 tấn so với cùng kỳ tính đến tháng 6 năm 2019).

Theo IPC