Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Tính đến hết tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu được 8.809 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,9 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 118,2%. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam chiếm 88,0% đạt 7.754 tấn, tăng 154,6% so với cùng kỳ năm trước. NS Thái Bình, Khánh Hưng HG, Đông Chấn và Phúc Thịnh Hà Giang là các doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu lần lượt đạt 5.808 tấn; 372 tấn, 349 tấn và 300 tấn.

VPA