Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Lũy tiến từ 1/1 đến hết tháng 4/2023, Việt Nam xuất khẩu được 4.284 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 8,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 58,8% tương đương 1.587 tấn, kim ngạch tăng 1,9 triệu USD. NS Thái Bình tiếp tục là doanh nghiệp xuất khẩu Ớt hàng đầu Việt Nam đạt 2.789 tấn, chiếm 65,1% thị phần xuất khẩu. Tiếp theo là các doanh nghiệp Khánh Hưng HG: 343 tấn, Phúc Thịnh Hà Giang: 300 tấn… Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam đạt 3.884 tấn, chiếm 90,7% thị phần xuất khẩu và tăng 66,2% so với cùng kỳ năm 2022.

VPA