Xuất khẩu Ớt từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023

Ot Tuoi 1646495608483

Lũy tiến từ 01/01 đến 31/10/2023, Việt Nam xuất khẩu được 9.118 tấn Ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 17,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 120,1%. NS Thái Bình, Khánh Hưng HG, Đông Chấn và Phúc Thịnh Hà Giang là các doanh nghiệp xuất khẩu Ớt chủ yếu, còn Trung Quốc và Lào là 2 thị trường xuất khẩu chính của Ớt Việt Nam lần lượt đạt 7.889 tấn và 903 tấn, tăng chiếm lần lượt 86,5% và 9,9% thị phần xuất khẩu và tăng lần lượt 152,2% và 168,0% so với cùng kỳ năm 2022.

VPA