Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng hơn 24% trong 4 tháng đầu năm 2021

Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á ước tăng 18,2%; châu Mỹ tăng 56,7%; châu Phi tăng 11,8%; châu Đại Dương tăng 29,2% và châu Âu xấp xỉ bằng với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 4/2021 ước đạt 4,45 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 9%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,39 tỷ USD, tăng hơn 6%; và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 51%.

Nếu tính theo từng thị trường, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á ước tăng 18,2%, đạt 8,05 tỷ USD; châu Mỹ tăng 56,7%, đạt 4,73 tỷ USD; châu Phi tăng 11,8%, đạt 249 triệu USD; châu Đại Dương tăng 29,2%, đạt 239 triệu USD; xuất khẩu sang khu vực châu Âu xấp xỉ bằng với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,72 tỷ USD.

 Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 4/2021 ước đạt 4,15 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 14,9 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 5 tỷ USD, tăng gần 122%; giá trị nhập khẩu chăn nuôi ước đạt 1,38 tỷ USD, tăng gần 37%; giá trị nhập khẩu thuỷ sản ước đạt 0,68 tỷ USD, tăng hơn  22%; và giá trị nhập khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt gần 1 tỷ USD, tăng 33,7%.

Theo VietnamBiz