Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 5/2023, Việt Nam xuất khẩu được 6.416 tấn Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 39,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 129,0% về lượng và 202,1% về giá trị. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu Hồi lớn nhất đạt 1.054 tấn, tăng 252,5% và chiếm 16,4% thị phần xuất khẩu. Tiếp theo là các doanh nghiệp Rừng Xanh T & K: 974 tấn, Nedspice: 553 tấn, Hương Thu: 404 tấn… Thị trường xuất khẩu chính của Hồi Việt Nam là Ấn Độ đạt 4.039 tấn, chiếm 63% thị phần và tăng 157,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các thị trường: Trung Quốc: 619 tấn, Hoa Kỳ: 376 tấn…

VPA