Xuất khẩu Hồi từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023

Hoa Hoi La Gi Loi Ich Cua Hoa Hoi Va Nhung Cach Su Dung Hoa Hoi 202202151534168292

Lũy tiến từ 1/1 đến hết tháng 2 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.471 tấn Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2022 lượng xuất khẩu tăng 215%. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu bao gồm Rừng Xanh T & K: 352 tấn, Prosi Thăng Long; 259 tấn, Nedspice Việt Nam: 118 tấn và Hà Sơn: 104 tấn… Trong khi đó, thị trường xuất khẩu chính của Hồi Việt Nam là Ấn Độ đạt 983 tấn, tăng chiếm 66,8% và tăng 279,5% so với cùng kỳ năm 2022. 

QVPA