Xuất khẩu Hồi năm 2022

Hoa Hồi Scaled

Năm 2022 Việt Nam xuất khẩu được 12.855 tấn Hồi, kim ngạch xuất khẩu đạt 72,9 triệu USD, so với năm 2021 xuất khẩu giảm 12,2% về lượng và 36,7% về giá trị. Nedspice là doanh nghiệp xuất khẩu Hồi lớn nhất Việt Nam đạt 1.861 tấn, chiếm 14,5% về tỷ trọng và tăng 40,5% so với năm ngoái. Tiếp theo là các doanh nghiệp Rừng Xanh T & K đạt 1.301 tấn, giảm 35,1%; XNK Logistics Việt Nam đạt 1.175 tấn, tăng 100%… Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hồi Việt Nam đạt 5.309 tấn, chiếm 41,3% về tỷ trọng, tuy nhiên so với năm trước lượng xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 30,8%. Tiếp theo là Trung Quốc đạt 3.513 tấn, tăng 65,6%. Mỹ và Hà Lan cũng là 2 thị trường xuất khẩu lớn của Hồi Việt Nam đạt 846 tấn và 673 tấn.

VPA