Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023

Lũy tiến đến hết tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu được 11.982 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 64,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2022 lượng xuất khẩu tăng 21,4%. Hương Thu, Prosi Thăng Long, Rừng Xanh T & K và Nedspice Việt Nam là các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu, lần lượt đạt: 2.039 tấn, 1.816 tấn, 1.484 tấn và 1.067 tấn… Trong khi đó các thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam bao gồm: Ấn Độ chiếm 53,0% tăng 49,8% đạt 6.346 tấn và Trung Quốc: chiếm 20,8% giảm 12,0% đạt 2.487 tấn.

VPA