/* Custom CSS Tablet */@media (max-width: 849px){}/* Custom CSS Mobile */@media (max-width: 549px){}.label-new.menu-item > a:after{content:"New";}.label-hot.menu-item > a:after{content:"Hot";}.label-sale.menu-item > a:after{content:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024

Hoi 3 1

Lũy tiến từ 01/01 đến 30/6/2024, Việt Nam xuất khẩu được 7.023 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 34,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 5,6%, kim ngạch giảm 25,3%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam đạt 4.410 tấn, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 4,2% chiếm 62,8% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là các thị trường: Hoa Kỳ: 490 tấn, Trung Quốc: 216 tấn… Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bao gồm: Prosi Thăng Long: 1.277 tấn, tăng 3,9% chiếm 18,2% thị phần; Tuấn Minh: 394 tấn, Nedspice Việt Nam: 309 tấn, Senspices Việt Nam: 295 tấn và Hồng Sơn Việt Nam: 256 tấn.

VPSA