Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 8 năm 2023

Hoi 3 1

Thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.731 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 7,0 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 110,6%. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu trong tháng 8 bao gồm: Hương Thu: 711 tấn, Prosi Thăng Long: 238 tấn, Rừng Xanh T & K: 143 tấn, Nedspice Việt Nam: 126 tấn… Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam trong tháng 8 lần lượt đạt 740 tấn và 606 tấn.

VPA