Xuất khẩu Hồ tiêu năm 2021 của Indonesia

Theo số liệu của Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), năm 2021, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua khi chỉ đạt 37.738 tấn với kim ngạch 166,8 triệu USD.

So với năm 2020, con số này giảm mạnh 35,4% về lượng nhưng nhờ giá tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu tăng 4%.

Những thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Indonesia trong năm vừa qua là Việt Nam (8.285 tấn), Mỹ (5.294 tấn) và Trung Quốc (4.908 tấn).

Tuy nhiên, so với năm 2020 lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia sang các thị trường kể trên đã giảm lần lượt là 60,7%, 20,3% và 56,8%.

Theo VietnamBiz.vn