Xuất khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ 6 tháng đầu năm 2020

Thổ Nhĩ Kỹ, tên chính thức là Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, là một quốc gia xuyên lục địa nằm chủ yếu trên bán đảo Anatolian ở Tây Á, phần nhỏ hơn trên Bán đảo Balkan thuộc Nam Âu. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu Hồ tiêu từ các nước sản xuất Hồ tiêu khác nhau để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và tái xuất.

Năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 3.678 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 99.6%. Năm sau đó, lượng nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ lên đến 6.248 tấn, tăng 70%. Tính đến tháng 6/2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu tổng cộng 3.884 tấn, trong đó 745 tấn dành cho mục đích tái xuất. Tỷ lệ nhập khẩu và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2018 đến tháng 6/2020 lần lượt là 19:1, 26:1 và 5:1. 5 quốc gia là nhà cung cấp Hồ tiêu hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 6 tháng 2020 là Việt Nam với 2.387 tấn (chiếm 61% tổng lượng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ), Brazil với 1.255 tấn (32%), Madagascar với 108 tấn (3%), Ấn Độ với 78 tấn (2%) và Argentina với 26 tấn (1%).

Năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu 197 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 15% tương đương 29 tấn và tiêu xay chiếm 85% tương đương 168 tấn. Trung bình Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 16 tấn/tháng trong năm 2018 với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 5 với 24 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2018 lên đến 1.5 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là 10.643 USD/tấn đối với tiêu hạt và 7.137 USD/tấn đối với tiêu xay. Năm 2019 cho thấy xuất khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng tăng với tổng lượng xuất khẩu đạt 238 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 18% tương đương 43 tấn và tiêu xay chiếm 82% tương đương 195 tấn, tăng 21% so với năm 2018. Trung bình Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 20 tấn/tháng trong năm 2019 với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 11 với 36 tấn. Mặc dù tăng về lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 2% so với năm trước với tổng giá trị là 1,4 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu là 10.157 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.397 USD/tấn đối với tiêu xay, tức giảm lần lượt là 5% và 24% so với năm 2018.

Tính đến tháng 6/2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 745 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 77% tương đương 576 tấn và tiêu xay chiếm 23% tương đương 169 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 641 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ ưu tiên xuất khẩu tiêu hạt thay vì tiêu xay. Trong 6 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 2,7 triệu USD, ghi nhận mức tăng đáng kể 2 triệu USD so với cùng kỳ năm 2019. Sự gia tăng diễn ra trong suốt tháng 5 và tháng 6 khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép mở cửa trở lại vào tháng 6 trong bối cảnh đại dịch vẫn còn tiếp diễn. Giá trung bình xuất khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 6 tháng 2020 là 3.579 USD/tấn đối với tiêu hạt và 4.243 USD/tấn đối với tiêu xay.

Hồ tiêu từ Thổ Nhĩ Kỳ được thương mại khắp nơi trên thế giới với thị trường chính là Trung Đông. Tính đến tháng 6/2020, 5 quốc gia là thị trường chính của Hồ tiêu xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ là Iraq với 228 tấn (tăng 219 tấn so với cùng kỳ năm 2019), Anh với 129 tấn (tăng 113 tấn), Cộng hòa Ả Rập Syria với 82 tấn, Hoa Kỳ với 61 tấn (tăng 56 tấn) và Tunisia với 54 tấn.

Theo IPC