Xuất khẩu Gừng, Nghệ và gia vị khác quý 1 năm 2024

7688959

Thống kê sơ bộ của VPSA, trong quý 1 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 8.499 tấn Gừng, Nghệ và gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 33,5%, kim ngạch giảm 1,4%. Các thị trường xuất khẩu chính của Gừng, Nghệ và gia vị khác Việt Nam bao gồm: Ấn Độ: 3.748 tấn, chiếm 44,1%, Indonesia: 1.314 tấn chiếm 15,5%; Bangladesh: 620 tấn chiếm 7,3% và Hoa Kỳ: 317 tấn chiếm 3,7%.

VPSA