/* Custom CSS Tablet */@media (max-width: 849px){}/* Custom CSS Mobile */@media (max-width: 549px){}.label-new.menu-item > a:after{content:"New";}.label-hot.menu-item > a:after{content:"Hot";}.label-sale.menu-item > a:after{content:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}

Xuất khẩu Gừng, Nghệ và gia vị khác 6 tháng đầu năm 2024

7688959

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, 6 tháng đầu năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 17.280 tấn Gừng, Nghệ và gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 33,0 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 33,6% tuy nhiên kim ngạch tăng 5,1%. Các thị trường xuất khẩu chính của Gừng, Nghệ và gia vị khác Việt Nam bao gồm: Ấn Độ chiếm 38,4% đạt 6.635 tấn, Bangladesh chiếm 20,6% đạt 3.561 tấn, Indonesia chiếm 8,1% đạt 1.396 tấn.

VPSA