/* Custom CSS Tablet */@media (max-width: 849px){}/* Custom CSS Mobile */@media (max-width: 549px){}.label-new.menu-item > a:after{content:"New";}.label-hot.menu-item > a:after{content:"Hot";}.label-sale.menu-item > a:after{content:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}

Xuất khẩu Gừng – Nghệ – Gia vị khác 6 tháng năm 2023

7688959

Tính đến hết tháng 6/2023, Việt Nam xuất khẩu được 26.029 tấn các loại gia vị như Gừng, Nghệ và một số loại gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2022 xuất khẩu tăng 544%. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu: Rich Moon: 1.347 tấn, Hà Tùng Anh: 1.313 tấn, Trọng Phú: 1.210 tấn, Hoàng Thị Hằng: 1.196 tấn, Nguyễn Hồng Vĩnh: 1.160 tấn, International SIE: 1.057 tấn… Trong khi đó, Trung Quốc, Banglagesh, Lào, Ấn Độ và U.A.E là 5 thị trường xuất khẩu chính, trong đó đứng đầu là Trung Quốc đạt 9.396 tấn, chiếm 36,1% và tăng 12 lần so với cùng kỳ năm trước.

VPA