Việt Linh

Công ty TNHH Thương mại XNK Nông lâm sản Việt Linh (VIET LINH AGRIMEX)
Viet Linh Agrimex Co., Ltd

  • Address: LK07-C14 Ministry of Defense, Bui Xuong Trach St., Hoang Mai Dist., Hanoi, Vietnam
  • Tel: +84 345 128.188 – Fax: +84 24 3209.9006
  • Email: sales@vietlinhagrimex.vn – Website: https://vietlinhagrimex.vn
  • Director: Ms. Trinh Thanh Thao