Viết bài và quảng cáo Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam 2020

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam chuẩn bị xây dựng cuốn kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2020. Cuốn kỷ yếu sẽ có đầy đủ thông tin về Hồ tiêu trong những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, cuốn kỷ yếu còn có danh bạ các đơn vị Hội viên trong Hiệp hội và trang quảng cáo của các đơn vị Hội viên. Cuốn kỷ yếu được coi như là một cuốn cẩm nang, sẽ được phát tại các Hội nghị trong nước và Quốc tế do Hiệp hội tổ chức và gởi cho Thương vụ Việt Nam tại một số nước. Nhằm để mang lại thông tin hữu ích của các doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đối với các khách hàng trên thế giới.

Nội dung Kỷ yếu 2020 của VPA: Tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình sản xuất, chế biến, và thương mại, tình hình xuất nhập khẩu của ngành Hồ tiêu Việt Nam nói chung và của một số doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu tốt. Chủ đề trọng tâm của kỷ yếu năm nay sẽ tập trung vào vấn đề: “Nâng cao chất lượng & Liên kết sản xuất Hồ tiêu Việt Nam”. Thông điệp cần quảng bá qua nội dung Kỷ yếu 2020 là: “Liên kết sản xuất để tạo ra sản phẩm Hồ tiêu sạch”.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam trân trọng kính mời đơn vị tham gia viết bài trong cuốn Kỷ yếu theo hướng những chủ đề nêu trên. Bài viết tối đa 4 trang kể cả hình ảnh. Quý đơn vị viết bài xin vui lòng xác nhận đăng ký và gởi file mềm về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 28/02/2020 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Ngoài ra, để thông tin của quý đơn vị ở phần danh bạ các đơn vị Hội viên đăng trong cuốn kỷ yếu được chính xác, xin vui lòng gởi thông tin của quý đơn vị (tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website, họ và tên người đại diện, số điện thoại người đại diện bằng tiếng Việt và tiếng Anh) về địa chỉ mail: anhvpa@peppervietnam.com trước ngày 06/03/2020.

Quý Hội viên nào đăng ký quảng cáo trong cuốn kỷ yếu, xin vui lòng thiết kế file màu trang A4 (file thiết kế bằng Corel, AI hoặc Photoshop) hoặc nếu không thiết kế được thì gởi hình ảnh và nội dung, Văn phòng Hiệp hội sẽ thiết kế miễn phí cho các đơn vị. Phí quảng cáo xin vui lòng chuyển khoản và tài khoản của Hiệp hội hoặc đóng tiền mặt tại Văn phòng Hiệp hội. Hạn chót trước ngày 06/03/2020. Biểu phí quảng cáo 1 trang A4:

– Trang bìa 2: 17.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký – Hanfimex)

– Trang bìa 2A: 16.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký – Intimex Group)

– Trang bìa 2B: 14.000.000 đồng

– Trang bìa 3: 18.000.000 đồng

– Trang bìa 4: 20.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký – Phúc Sinh)

– Trang bìa ruột đầu: 8.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký – Visimex)

– Trang bìa ruột cuối: 8.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký – Vilaconic)

– Trang ruột: 6.000.000 đồng.

Lưu ý: Logo các DN quảng cáo trang bìa sẽ có trên trang bìa 1.

Quý Hội viên có thể đóng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại VP VPA:

– Tên tài khoản: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

– Số tài khoản: 007.100.3652233

– Tại: Ngân hàng Vietcombank TP. HCM.

Các đơn vị đăng ký quảng cáo sẽ nhận được số lượng Kỷ yếu tùy theo trang đăng ký quảng cáo. Mọi chi tiết xin liên hệ: Việt Anh – Văn phòng VPA – 0909 92.96.91.

VPA