Ứng dụng Hội nghị Quốc tế Hồ tiêu – VIPO 2018

Chúng tôi xin được giới thiệu một ứng dụng được thiết kế cho sự kiện của VIPO 2018.

Ứng dụng này cung cấp cho nhiều lợi thế như đăng ký, trò chuyện hoặc hẹn với ai đó, tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến VIPO 2018 (lịch trình, khách sạn, diễn giả, nhà tài trợ,…).

Nó rất dễ dàng cho bạn để tải về ứng dụng này bằng cách làm theo hai siêu liên kết cho Android hoặc IOS.

– Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.corbelbiz.vipo

– Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS (iPhones): https://itunes.apple.com/in/app/vipo-2018/id1439286099?mt=8

Hoặc có thể tìm kiếm tên: VIPO 2018 trên ứng dụng.

Nếu bạn đã đăng ký và nhận được xác nhận của chúng tôi cho sự kiện này, vui lòng đăng nhập VIPO 2018 thông qua ứng dụng này bằng ID hoặc email của bạn mà bạn đã sử dụng để đăng ký trước đó. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập OTP # mà bạn sẽ nhận được sau khi nhập ID / email.

Nếu bạn chưa đăng ký, không có vấn đề gì. Bạn có thể đi liên kết này để hoàn thành: https://vipo.peppervietnam.com/registration

Nếu không, chúng tôi sẽ giúp bạn tại chỗ của sự kiện nhưng mất một thời gian. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi mong được chào đón bạn đến với VIPO 2018.

VPA