Trần Duy Hưng

Logo Tran Duy Hung

Công ty TNHH XNK Trần Duy Hưng (TRAN DUY HUNG)
Tran Duy Hung Co., Ltd

  • Address: 6/4 ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
  • Tel: +84-251 386.7103 – +84 251 376.6539
  • Email: cashew@xnktranduyhung.com
  • Website: www.tranduyhung.com
  • Director: Trần Ngọc Hưng – Mobile: +84 91 791.7217