Tình hình phát triển sản xuất hồ tiêu của Campuchia

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn Campuchia – CIRD – Với các ưu đãi về điều kiện tự nhiên thuận lợi, cây hồ tiêu đã xuất hiện tại KamPong Trach – Kampot – Campuchia từ xa xưa với quy mô nhỏ và sản xuất manh mún.

Đến đầu thế kỷ 20 sản xuất hồ tiêu Campuchia mới dần được chú trọng và mở rộng quy mô lên đến 1 triệu trụ tiêu vào những năm 1960, cung cấp một lượng lớn sản phẩm cho nhu cầu tiêu thụ trong nước; đồng thời bắt đầu xuất khẩu ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất hồ tiêu lại bị đình trệ trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 2 thập niên 1970 – 1980 và tái sản xuất lại vào những năm đầu thập niên 1990. Tuy vậy, cũng như Việt Nam, SX hồ tiêu của CPC chỉ tặng đột biến sau 2010.

Năm 2014, diện tích gieo trồng tiêu Campuchia tăng đột biến – đạt 4.645 ha, tăng 108% (tăng 2.407 ha)  so với năm 2013 và tăng 222% (tăng 3.201 ha), với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 47.6%/năm trong giai đoạn 2012 – 2014.


Hình: Diện tích và sản lượng hồ tiêu tại Campuchia (2012 – 2014)
Diện tích gieo trồng tăng nhanh, kéo theo diện tích thu hoạch tăng, tuy nhiên phần lớn diện tích hồ tiêu vẫn trong giai đoạn kiến thiết cơ bản chưa cho thu hoạch. Năm 2014, diện tích thu hoạch hồ tiêu mới chỉ đạt 1.554 ha (chiếm 33,4% diện tích gieo trồng). Tuy nhiên, với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 16,4%/năm dự kiến 2016 CPC sẽ có trên 50% diện tích đi vào khai thác, cho sản lượng tang đáng kể.

Sản lượng hồ tiêu năm 2014 đạt khoảng 9.500 tấn tăng 70% (tương đương 3.900 tấn) so với năm 2013 và tăng 4000 tấn so 2012;

Tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20%/năm – cao hơn so với tốc độ tăng bình quân hàng năm của diện tích thu hoạch cho thấy sản lượng hồ tiêu Campuchia trong những năm gần đây tăng trưởng nhanh không hẳn chỉ dựa vào gia tăng diện tích mà còn do áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh để tăng năng suất rất tốt.

VPA