Thu Thủy

Công ty TNHH Trang trại xanh Thu Thủy (THU THUY GREEN FARM)
Thu Thuy Green Farm Company Limited
  • Add: Village 10, Nam N’Jang Commune, Dak Song Dist., Dak Nong Province
  • Tel: +84 97 206.0789
  • Email: thuthuygreenfarm@gmail.com
  • Director: Mr. Dinh Xuan Thu – Mobile: +84 97 206.0789