THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc đổi tên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam

Kính gửi:

– Các Bộ ngành;

– Các cơ quan liên quan trung ương và địa phương;

– Các đơn vị hội viên và các doanh nghiệp liên quan;

– Các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo Quyết định số 889/QĐ-BNV ngày 06/11/2023 của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên Hiệp hội như sau:

– Tên mới: Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam

– Địa chỉ: 135A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM.

– Điện thoại: (028) 3823.7288

– Email: info@vpsaspice.org

– Website: www.vpsaspice.org

– Chủ tịch Hiệp hội: Bà Hoàng Thị Liên – Số điện thoại: 0901795135

Hiệp hội trân trọng thông báo tới các Bộ ngành, các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị hội viên, đối tác và các cơ quan liên quan trung ương và địa phương về việc đổi tên của Hiệp hội. Hiệp hội rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, sự hợp tác đồng hành của các đơn vị đối tác, hội viên, cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan liên quan khác để chung tay vì sự phát triển bền vững cho Hồ tiêu và các cây gia vị Việt Nam.

Chúc mừng năm mới 2024.

Trân trọng cảm ơn!

 

VPSA