Thông báo về việc Bà Nguyễn Mai Oanh thôi làm việc tại Văn phòng Hiệp hội

gia tieu giam sau gay ap luc len nguoi trong tai phia nam an do

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Ban chấp hành Quý IV năm 2018 ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc Ban chấp hành Hiệp hội đồng ý đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Mai Oanh – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ VI (2017-2020).

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam xin thông báo kể từ ngày 01/03/2019, Bà Nguyễn Mai Oanh sẽ nghỉ làm việc tại Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, thôi các công việc liên quan điều hành văn phòng Hiệp hội cùng các nhiệm vụ với vai trò Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội. Trong thời gian chờ nghị quyết của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành về bổ nhiệm cán bộ thay thế Bà Nguyễn Mai Oanh. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tạm thời phân công Ông Lê Việt Anh phụ trách Văn phòng Hiệp hội. Mọi công việc liên quan đến Hiệp hội, đề nghị các Hội viên liên hệ trực tiếp với Ông Lê Việt Anh.

– Email: vpa@peppervietnam.com

– Điện thoại: (028) 38.237.288

– Điện thoại Ông Lê Việt Anh : 0909 92.96.91

– Email: anhvpa@peppervietnam.com

VPA