Thông báo mời nộp đề xuất: Đợt 1 chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh thuộc hợp phần 3 “Dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ – Swisstrade”

69c5eef0dec21c9c45d3

Trong khuôn khổ Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade) thông qua Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) là cơ quan đầu mối được Bộ Công thương giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các hoạt động thuộc Hợp phần 3 của Dự án. Nhiệm vụ trọng tâm của Hợp phần 3 Dự án SwissTrade là xây dựng và triển khai ‘‘Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh – gọi tắt là Chương trình ICG” với mục đích tăng cường năng lực dịch vụ xuất khẩu, thông qua xây dựng HỆ SINH THÁI xúc tiến xuất khẩu của tổ chức hỗ trợ thương mại ở cả khu vực công và tư để triển khai các sáng kiến về hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong giai đoạn từ 2022-2024, Chương trình ICG dự kiến sẽ tài trợ từ 10-15 Tiểu dự án cho các đối tác tiềm năng, được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh được quy định trong Văn kiện dự án. Quy mô tài trợ tối đa là 150.000 USD/Tiểu dự án trong thời gian từ 12 – 24 tháng.

Các đối tượng tham gia đề xuất là các đơn vị, tổ chức hỗ hợ thương mại đến từ khu vực nhà nước, tư nhân, tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ thương mại, xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gia tăng xuất khẩu cả về quy mô và chất lượng.

Cục XTTM mời các tổ chức, đơn vị quan tâm nộp hồ sơ đề xuất theo hướng dẫn tại “Mẫu đề xuất tài trợ – Chương trình Hỗ trợ đổi và cạnh tranh” được chính thức công bố trên trang website của Cục XTTM từ ngày 25/7/2022.

Những mốc thời gian chính như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

1

Thông báo mời nộp Đề xuất Từ ngày 25-26/7/2022

2

Thời hạn nộp hồ sơ Đề xuất sơ bộ (bước 1) Trước 17h00 ngày 26/8/2022

3

Đánh giá và chấm điểm các Đề xuất sơ bộ Từ 27/8 đến 15/9/2022

4

Phê duyệt danh sách hồ sơ Đề xuất sơ bộ được lựa chọn và thông báo mời nộp Đề xuất chi tiết (bước 2) Từ ngày 20-30/9/2022

5

Thời hạn nộp hồ sơ Đề xuất chi tiết Trước 17h00 ngày 30/10/2022

6

Đánh giá, chấm điểm các Đề xuất chi tiết (Tiểu dự án) Tháng 11/2022

7

Phê duyệt và thông báo danh sách các Tiểu dự án và đối tác được nhận tài trợ Tháng 11/2022 (dự kiến)

8

Ký hợp đồng và triển khai Từ tháng 12/2022 (dự kiến)

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Dự án SwissTrade – Hợp phần 3

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Email: hp3.swisstrade@vietrade.gov.vnduan3.vietrade@gmail.com

Scan QR code để tải tài liệu hướng dẫn chi tiết: