Quy định về dư lượng tối đa của Hoa Kỳ đối với Hồ tiêu

Trong thời gian gần đây các quốc gia nhập khẩu ngày càng gia tăng các biện pháp phi thuế quan liên quan đến vệ sinh-an toàn thực phẩm, đặc biệt các quy định mới về dư lượng thuốc BVTV có xu hướng gia tăng và một số không cho thời gian chuyển đổi đủ để đáp ứng. Đơn cử gần đây nhất hoạt chất chlorpyrifos và chlorpyrifos-methyl được EU hạ mức MRLs xuống còn 0.01ppm với thời hạn chưa đầy 1 năm kể từ ngày ra thông báo. Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) cũng đã ban hành quyết định cuối cùng về việc không cho phép tồn dư chlorpyrifos trên thực phẩm nông nghiệp sau ngày 28/02/2022.

Về việc này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã trao đổi với Hiệp hội Thương mại Gia vị Hoa Kỳ để làm rõ các nội dung sau:

1) Hiện nay, theo Quy định Liên bang (CFR-Code of Federal Regulations), tiêu đen được định nghĩa là “Pepper, black, Piper nigrum” sẽ hiển thị chính xác là “Pepper, black”.

2) Theo đó, chỉ có 6 hoạt chất có quy định MRLs đối với Hồ tiêu của Việt Nam xuất đi Hoa Kỳ bao gồm Glyphosate-7.0ppm, Metalaxyl-0.3ppm, Difenoconazole-0.1ppm, Fludioxonil-0.02ppm, Methoxyfenozide-4.5 ppm (tồn dư do gián tiếp hoặc vô ý), Chlorantraniliprole-90ppm.

3) MRLs cho các loại gia vị cũng được Hoa Kỳ quy định trong CFR. Trong đó, Ớt được định nghĩa là “pepper” (Ớt cay), khác với “Pepper, black” trong Hồ tiêu. Do đó, các doanh nghiệp khi tra cứu MRLs theo quy định của Hoa Kỳ cần lưu ý để tránh nhầm lẫn. 

4) Việc Hoa Kỳ cấm hoàn toàn đối với hoạt chất Chlorpyrifos không làm thay đổi hiện trạng và không ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu Hồ tiêu do hoạt chất này vốn không được phép sử dụng trên Hồ tiêu. Còn đối với các sản phẩm khác, ASTA đang vận động để có thời gian chuyển tiếp dài hơn chuẩn bị cho viêc thực thi lệnh cấm hoàn toàn chlorpyrifos.

VPA