Quảng cáo kỷ yếu Hồ tiêu 2018

nguoi trong ho tieu lo lang vi gia giam sau

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam chuẩn bị xây dựng cuốn kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2018. Cuốn kỷ yếu sẽ có đầy đủ thông tin về Hồ tiêu trong những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, cuốn kỷ yếu còn có danh bạ các đơn vị Hội viên trong Hiệp hội và trang quảng cáo của các đơn vị Hội viên. Cuốn kỷ yếu được coi như là một cuốn cẩm nang, sẽ được phát tại các Hội nghị trong nước và Quốc tế do Hiệp hội tổ chức và gởi cho Thương vụ Việt Nam tại một số nước. Nhằm để mang lại thông tin hữu ích của các doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đối với các khách hàng trên thế giới.

Đặc biệt trong năm 2018 khi Hiệp hội tổ chức Hội nghị Quốc tế về Hồ tiêu vào đầu tháng 12/2018 tại TP.HCM thì cuốn Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam sẽ là một trong những cuốn tài liệu chính của Hội nghị.

Để thông tin của quý đơn vị ở phần danh bạ các đơn vị Hội viên đăng trong cuốn kỷ yếu được chính xác, xin vui lòng gởi thông tin của quý đơn vị (tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website, họ và tên người đại diện, số điện thoại người đại diện bằng tiếng Việt và tiếng Anh) về địa chỉ mail: anhvpa@peppervietnam.com hoặc anhvpa@gmail.com trước ngày 31/08/2018.

Quý Hội viên nào đăng ký quảng cáo trong cuốn kỷ yếu, xin vui lòng thiết kế file màu trang A4 (file thiết kế bằng Corel, AI hoặc Photoshop) hoặc nếu không thiết kế được thì gởi hình ảnh và nội dung, Văn phòng Hiệp hội sẽ thiết kế miễn phí cho các đơn vị. Phí quảng cáo xin vui lòng chuyển khoản và tài khoản của Hiệp hội hoặc đóng tiền mặt tại Văn phòng Hiệp hội. Hạn chót trước ngày 31/08/2018.

Biểu phí quảng cáo:

 • Trang bìa 2 : 12.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký)
 • Trang bìa 2A : 10.000.000 đồng
 • Trang bìa 2B : 8.000.000 đồng
 • Trang bìa 3 : 10.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký)
 • Trang bìa 4: : 15.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký)
 • Trang bìa ruột đầu : 7.000.000 đồng (đã có đơn vị đăng ký)
 • Trang bìa ruột cuối : 8.000.000 đồng
 • Trang ruột : 6.000.000 đồng

Quý Hội viên có thể đóng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Văn phòng Hiệp hội:

 • Tên tài khoản: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
 • Số tài khoản: 007.100.068.8670
 • Tại: Ngân hàng Vietcombank Tp. HCM.

Các đơn vị đăng ký quảng cáo sẽ nhận được Kỷ yếu tùy theo trang đăng ký quảng cáo.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Việt Anh – Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam – 0909 92.96.91

VPA