Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, cơ quan hải quan tiến hành đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan từ phía doanh nghiệp.

Thông qua đánh giá này, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hải quan.

Đề nghị các doanh nghiệp tham gia đánh giá theo hướng dẫn và nội dung ghi tại Phiếu đánh giá và gửi lại nội dung trả lời theo địa chỉ hòm thư điện tử của Tổng cục Hải quan (bancchdh@customs.gov.vn) để tổng hợp. Thời gian tiếp nhận trả lời khảo sát từ doanh nghiệp bắt đầu từ 01/8/2019 đến 20/8/2019.

Tải về: Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019.​​​