Phan Minh Thông

Công ty TNHH Tình yêu Sài Gòn
Sai Gon Love Co., Ltd
  • Add: 238-240 Vo Van Kiet St., Dist. 1, HCM City
  • Tel: +84 28 3826.6251 – Fax: +84 28 3826.6250
  • Email: office@phucsinh.com – Website: www.phucsinh.com
  • General Director: Mr. Phan Minh Thong – Mobile: +84 90 368.5458