Nông sản Hồng Sơn

Logo Hong Son

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Hồng Sơn Việt Nam (HOSONIMEX)
Hong Son Viet Nam Agricultural Products Import Export Joint Stock Company

  • Address: Lot B14/D21 Cau Giay Area, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi
  • Tel: +84 24 3786.8991
  • Email: documents.hongson@gmail.com – Website: www.hosonimex.com
  • Director: Mr. Bui Xuan Truong