Nhập khẩu tiêu của Hàn Quốc

Dân Việt rớt nước mắt trên mỏ 'vàng đen' số 1 thế giới

Là một quốc gia tiêu thụ hạt tiêu, Hàn Quốc đáp ứng nhu cầu thông qua nhập khẩu từ các nước sản xuất hồ tiêu. Với điều kiện địa lý, khí hậu đặc biệt và văn hóa cộng đồng tại Hàn Quốc mà Hồ tiêu không được trồng thâm canh. Năm 2016, Hàn Quốc nhập khẩu 5.470 tấn tiêu bao gồm 5.019 tấn tiêu hạt và 451 tấn hạt tiêu xay. Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc năm 2016 là 47,7 triệu USD. Do đó, giá nhập khẩu trung bình là 8.562 USD/tấn cho tiêu hạt và 10.628 USD/tấn cho tiêu xay.

Năm 2017, Hàn Quốc đã nhập khẩu cao hơn 12% so với năm 2016, tương đương 6.153 tấn tiêu bao gồm 5.658 tấn tiêu hạt và 494 tấn tiêu xay. Mặc dù có sự gia tăng về số lượng nhưng giảm 17% về giá trị. Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc năm 2017 đạt 39,5 triệu USD, trung bình tổng nhập khẩu là 6.354 USD/tấn cho tiêu hạt và 7.254 USD/tấn cho tiêu xay. Ghi nhận mức giảm 26% đối với tiêu hạt và 32% đối với tiêu xay so với năm 2016.

Năm 2018, Hàn Quốc nhập khẩu lượng tiêu ít hơn năm 2017. Về số lượng, Hàn Quốc nhập khẩu 5.607 tấn tiêu bao gồm 5.085 tấn tiêu hạt và 522 tấn tiêu xay. Tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc năm 2018 được ghi nhận là giảm 9% so với năm 2017. Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc năm 2018 là 23 triệu USD, giảm 42% so với năm 2017. Tổng giá trung bình của hạt tiêu nhập khẩu của Hàn Quốc là 4.009 USD/tấn đối với tiêu hạt và 5.180 USD/tấn đối với tiêu xay. Năm 2018, tiêu hạt nhập khẩu bởi Hàn Quốc phần lớn được vận chuyển từ Việt Nam với số lượng 4.336 tấn, tiếp theo là các nước khác như Malaysia (627 tấn), Ấn Độ (78 tấn), Indonesia (35 tấn), Thái Lan (2 tấn), Brazil (2 tấn) và Campuchia (2 tấn). Hàn Quốc cũng nhập khẩu tiêu hạt từ các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Nam Phi và Sri Lanka, nhưng với số lượng rất nhỏ (dưới 1 tấn).

Tiêu xay phần lớn cũng được Hàn Quốc nhập khâu từ Việt Nam trong năm 2018, với số lượng 465 tấn, tiếp theo là Malaysia (31 tấn), Hoa Kỳ (11 tấn), Sri Lanka (4 tấn), Nhật Bản (4 tấn), Thái Lan (4 tấn), Ấn Độ (1 tấn) và Brazil (1 tấn). Hàn Quốc cũng nhập khẩu tiêu xay từ các quốc gia khác như Indonesia, Trung Quốc, Singapore và Đức, nhưng với số lượng rất nhỏ (dưới 1 tấn).

Theo IPC