Nhập khẩu Hồ tiêu của Úc

gia nong san hom nay 19/11: ca gia ca phe lan gia tieu deu “am dam” hinh anh 2

Úc là quốc gia phía Nam bán cầu, nhập một lượng hạt tiêu đáng kể hàng năm từ các nước sản xuất. Trong ba năm qua, Úc nhập gần như lượng bằng nhau tiêu hạt và tiêu xay tuy vậy tổng lượng nhập có sự biến động, tăng 4% trong 3 năm  nhưng giảm tới 42% tổng giá trị nhập khẩu.

Trong năm 2016, Úc đã nhập khẩu tổng cộng 3.689 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 52% tương đương 1.916 tấn. Trung bình nhập 307 tấn mỗi tháng, lượng nhập cao nhất là tháng 7, đạt  419 tấn. Tổng chi cho nhập khẩu hạt tiêu các loại vào Úc 2016 là 36 triệu USD, giá NK trung bình là 10.245 USD/tấn tiêu hạt và 9.269 USD/tấn tiêu xay.

Năm 2017, Úc tăng 9% sản lượng hạt tiêu nhập khẩu so với năm trước, tổng cộng đạt 4.012 tấn, trong đó có 1.968 tấn tiêu hạt và 2.044 tấn tiêu xay. Tính ra trung bình nhập 334 tấn mỗi tháng, cao nhất là tháng 9/2017 nhập tới 603 tấn. Tuy nhiên, giá trị Úc bỏ ra mua hạt tiêu cả năm 2017 chỉ mất 27 triệu đô la Mỹ, thấp hơn 24% so với năm 2016. Giá mua trung bình là 7.043 USD/tấn tiêu hạt và 6.716 USD/tấn tiêu xay.

Năm 2018 ​​Úc nhập khẩu tổng cộng 3.828 tấn trong đó 2.103 tấn tiêu hạt, giảm 5% so với năm trước. Năm 2018, Úc nhập trung bình 319 tấn mỗi tháng, tháng 1/2018 nhập cao nhất tới 528 tấn. Tổng cộng Úc đã mua 21 triệu USD hạt tiêu vào năm 2018,mức chi này ít hơn 24% so với năm trước. Giá mua hạt tiêu trung bình của Úc là  5.866 USD/tấn  tiêu hạt và 5.076 USD/tấn tiêu xay.

Trong ba năm qua, những nước xuất nhiều nhất hạt tiêu vào Úc là Việt Nam, Nam Phi, Indonesia và Ấn Độ. Việt Nam đóng góp tới 53%, 55% và 60% tổng lượng nhập khẩu cho năm 2016, 2017 và 2018. Năm 2018, Úc đã nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam lên tới 1.263 tấn, Nam Phi 224 tấn, Ấn Độ 208 tấn và Indonesia 112 tấn.

VPA