Nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng đầu năm 2021

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí địa lý độc đáo, một phần nằm ở châu Á và một phần ở châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu Hồ tiêu từ các quốc gia sản xuất Hồ tiêu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 6.249 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 96% tương đương 5.988 tấn và tiêu xay chiếm 4% tương đương 260 tấn. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2019 là 521 tấn/tháng với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 5 là 828 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2019 lên đến 11,3 triệu USD, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu ở mức 1.870 USD/tấn đối với tiêu hạt và 606 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2020 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng tăng với tổng số lượng nhập khẩu là 6.529 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 99% tương đương 6.489 tấn và tiêu xay chiếm 1% tương đương 40 tấn. Do đó, ghi nhận mức tăng 4% so với năm 2019. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2020 là 544 tấn/tháng với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 6 với 1.153 tấn. Cùng với sự gia tăng về lượng, chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2020 tăng 8% với tổng trị giá 12,2 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình xuất khẩu ở mức 1.871 USD/tấn đối với tiêu hạt và 3.820 USD/tấn đối với tiêu xay, nghĩa là so với năm 2019 thì giá tiêu hạt tương đối ổn định và giá tiêu xay tăng 3.214 USD/tấn.

2 tháng 2021, nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 54% so với cùng kỳ năm trước với tổng số lượng là 1.363 tấn và toàn bộ là tiêu hạt. Chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng 2021 tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020 với tổng trị giá đạt 2,6 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1.908 USD/tấn đối với tiêu hạt và 7.547 USD/tấn đối với tiêu xay.

5 quốc gia hàng đầu cung cấp Hồ tiêu cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng 2021 là Việt Nam với 674 tấn (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020), Brazil với 394 tấn (tăng 36%), Iran với 108 tấn (năm 2020 na), Ấn Độ với 86 tấn (tăng 45 tấn) và Indonesia với 46 tấn (năm 2020 na).

Theo IPC