Nhập khẩu Hồ tiêu của Nhật Bản

nikkei gia hat tieu den cham muc thap nhat 12 nam qua

Nhật Bản là một trong những nước châu Á nhập khẩu hạt tiêu với số lượng lớn. Hầu hết hạt tiêu nhập khẩu vào Nhật Bản được sử dụng cho tiêu dùng trong nước, phần còn lại (với số lượng rất nhỏ) được sử dụng cho mục đích kinh doanh như kinh doanh tái xuất. Năm 2016, Nhật Bản đã nhập khẩu 8.741 tấn tiêu bao gồm 5.131 tấn tiêu hạt và 3.610 tấn tiêu xay với tổng giá trị nhập khẩu được ghi nhận 105 triệu USD.

Năm 2017, Nhật Bản nhập khẩu thấp hơn 6% so với 2016. Tổng lượng tiêu nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2017 là 8.193 tấn bao gồm 4.670 tấn tiêu hạt và 3.524 tấn tiêu xay. Giá trị nhập khẩu hồ tiêu của Nhật Bản năm 2017 được ghi nhận ở mức 73,6 triệu USD, giảm 31% so với năm 2016. Sự sụt giảm giá trị nhập khẩu xảy ra do giá tiêu giảm. Năm 2018, Nhật Bản đã nhập khẩu 9.485 tấn hạt tiêu, tăng 16% về số lượng so với năm 2017. Nhập khẩu hồ tiêu của Nhật Bản năm 2018 bao gồm 5.428 tấn tiêu hạt và 4.057 hạt tiêu xay. Tổng giá trị nhập khẩu trong kỳ là 55,2 triệu USD. Năm 2018, mặc dù trải qua sự gia tăng về số lượng, nhưng giá trị nhập khẩu vẫn tiếp tục giảm. Giá trị nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2018 được ghi nhận đã giảm 25% so với năm 2017.

Năm 2018, 50% tiêu hạt mà Nhật Bản nhập khẩu đến từ Malaysia với số lượng 2.709 tấn. Nhật Bản cũng nhập khẩu hạt tiêu từ các nước sản xuất hồ tiêu khác như Indonesia – 28% (1.533 tấn), Việt Nam – 11% (599 tấn), Ấn Độ – 9% (469 tấn) và các quốc gia khác.

Đối với tiêu xay, 41% tương đương 1.681 tấn tiêu xay nhập khẩu vào Nhật Bản được đến từ Việt Nam. Ngoài ra, Nhật Bản còn nhập khẩu tiêu xay từ Indonesia với 38% (1.549 tấn), Malaysia với 19% (764 tấn) và các quốc gia khác.

Theo IPC