Nhập khẩu Hồ tiêu của Canada

Trong đó, nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam giảm bình quân 2,6%/năm trong giai đoạn 2016-2020, từ 21,5 nghìn tấn năm 2016 xuống 19,1 nghìn tấn năm 2020.

Cập nhật số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu của Canada trong hai tháng đầu năm 2021 đạt 1,35 nghìn tấn, trị giá 6,94 triệu USD, tăng 19,8% về lượng và tăng 26,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Canada trong hai tháng đầu năm 2021 đạt 5.148 USD/tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Canada từ các thị trường Việt Nam và Mỹ tăng.

Trong hai tháng đầu năm 2021, Canada đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường Việt Nam, Brazil và Indonesia, nhưng giảm nhập khẩu từ Mỹ và Ấn Độ, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương).

Theo VietnamBiz