Nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha 6 tháng đầu năm 2020

Bồ Đào Nha, tên chính thức là Cộng Hòa Bồ Đào Nha với lãnh thổ phần lớn nằm trên Bán đảo Iberia, ở Tây Nam Châu Âu. Đây là quốc gia có chủ quyền ở cực tây Châu Âu, phía Tây và Nam giáp Đại Tây Dương, phía Bắc và Đông giáp Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha nhập khẩu Hồ tiêu từ các quốc gia sản xuất Hồ tiêu khác để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và tái xuất.

Năm 2018, Bồ Đào Nha nhập khẩu 537 tấn Hồ tiêu, trong đó tiêu hạt chiếm 56% tương đương 301 tấn và tiêu xay chiếm 44% tương đương 235 tấn. Lượng Hồ tiêu nhập khẩu trung bình của Bồ Đào Nha trong năm 2018 là 45 tấn/tháng với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 10 với 82 tấn. Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha lên đến 4,4 triêu USD, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha là 6.079 USD/tấn đối với tiêu hạt và 11.210 USD/tấn đối với tiêu xay.

Năm 2019 cho thấy nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha có xu hướng giảm với tổng lượng nhập khẩu là 516 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 45% tương đương 230 tấn và tiêu xay chiếm 55% tương đương 286 tấn. Do đó, ghi nhận mức giảm 4% so với năm 2018. Trung bình Bồ Đào Nha đã nhập khẩu 43 tấn/tháng với số lượng cao nhất vào tháng 2 với 66 tấn. Cùng với sự sụt giảm về lượng, chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha giảm 7% với tổng giá trị 4,1 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu là 6.989 USD/tấn đối với tiêu hạt và 8.866 USD/tấn đối với tiêu xay, tức tăng 15% đối với tiêu hạt và giảm 21% đối với tiêu xay so với năm 2018.

6 tháng năm 2020, nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng lượng nhập khẩu 277 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 47% tương đương 131 tấn và tiêu xay chiếm 53% tương đương 146 tấn . Tổng chi tiêu cho nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha trong 6 tháng 2020 giảm 4% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị là 2,1 triệu USD. Do đó, ghi nhận giá trung bình nhập khẩu Hồ tiêu của Bồ Đào Nha là 6.592 USD/tấn đối với tiêu hạt và 8.491 USD/tấn đối với tiêu xay. 5 quốc gia hàng đầu cung cấp Hồ tiêu cho Bồ Đào Nha trong 6 tháng 2020 là Pháp với 117 tấn (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019), Tây Ban Nha với 66 tấn (giảm 36%), Việt Nam với 48 tấn (tăng 33 tấn), Đức với 26 tấn (tăng 36%) và Indonesia với 15 tấn (năm 2019 na). Nhập khẩu Hồ tiêu từ Tây Ban Nha giảm có thể là do Bồ Đào Nha ưu tiên nhập khẩu từ các nước sản xuất khác có giá cạnh tranh hơn như Việt Nam (tăng 33 tấn so với cùng kỳ năm 2019).

Theo IPC