Mời tham dự Hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ nông thủy sản Tây Nguyên tại Gia Lai, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản trân trọng kính mời Quý Hội viên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tham dự.

Đăng ký tham dự Hội nghị xin gửi về Văn phòng VPA trước ngày 15/4/2022.

Chi tiết liên hệ: Ông Đào Trọng Hiếu, Phòng Phát triển thị trường thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (số điện thoại: 0904858363, email: daotronghieuvn@gmail.com).