Số liêu xuất khẩu sang thị trường UAE

Câu hỏi: Kính chào Hiệp hội! Hiện nay, tôi đang có ý định muốn tìm hiểu về nhu cầu sử dụng hạt tiêu của thị trường UAE, quý hiệp hội có thể cung cấp thêm thông tin về thị trường này cho tôi không? Mong nhận được sự hỗ trợ từ hiệp hội. Xin cảm ơn!

Câu hỏi:

Trả lời: Tên khoa học của hạt tiêu là: “Piper Nigrum L.”. Còn hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng hay hạt tiêu đen 300 g/l ,… là các loại hàng hạt tiêu, trong đó 300 g/l là dung trọng của hạt tiêu.

check here
Trả lời:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *