Kim Toàn Phúc

Công ty TNHH Thương mại Kim Toàn Phúc (KIM TOAN PHUC)
Kim Toan Phuc Trading Company Limited
  • Add: No. 224, 28 St., Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist., HCM City
  • Tel: +84 28 7308.3366 – Fax: +84 28 7309.3366
  • Email: lampham@kimtoanphuc.com.vn – Website: www.kimtoanphuc.com.vn
  • Director: Mr. Pham Thanh Lam – Mobile: +84 91 392.9626