Khảo sát các tỉnh trồng tiêu tại Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk và Gia Lai

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khảo sát các tỉnh trồng tiêu trọng điểm năm 2019 tại Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk và Gia Lai nhằm đánh giá năng suất, diện tích, sản lượng cũng như tình hình sâu bệnh hại tại các tỉnh để đánh giá kết quả sản xuất vụ tiêu năm 2019, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ tổ chức Đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thực tế tại một số vùng trồng tiêu trọng điểm của tỉnh trọng điểm trên.

– Thời gian: Từ ngày 08-11/01/2019. (thứ Ba đến thứ Sáu)

– Địa điểm: Vùng trồng tiêu trọng điểm tại một số huyện ở Bình Phước – Đăk Nông – Đăk Lăk – Gia Lai.

Việc khảo sát vườn tiêu là thực hiện nghị quyết BCH và là hoạt động thường niên của Hiệp hội, nhằm để dự báo kết quả sản xuất, năng suất, sản lượng vụ tiêu năm 2019, góp phần vào kế hoạch định hướng, bảo đảm hiệu quả trong kinh doanh, xuất khẩu cho toàn ngành hàng nói chung và cho từng doanh nghiệp nói riêng.

Đề nghị các quý hội viên đăng ký tham gia khảo sát trước ngày 04/01/2019. Chi tiết đăng ký gồm: Họ và tên, ĐT, tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế để xuất hóa đơn thanh toán chi phí). Đăng ký tham dự qua mail anhvpa@gmail.com.

Chi phí tham dự:
– Đối với thành viên về bằng ô tô: 3.600.000 đồng/người.
– Đối với thành viên về bằng máy bay: 5.400.000 đồng/người (phụ thu phòng đơn: 500.000 đồng/người).

Rất mong nhận được sự phối hợp tham gia của quý Hội viên. Mọi chi tiết xin liên hệ Việt Anh: ĐT: (028) 38.237.288 – 0909 92.96.91

Chương trình

VPA